Mi pružamo konsultantske i praktične usluge iz oblasti računovodstva i poreza u Bosni i Hercegovini.

Kontakt

Ramiza Salčina 84
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: 033 767 605
Fax: 033 767 606
Email: petielement@bih.net.ba
Radno vrijeme : od 8.00 do 15.30

O nama

Peti element d.o.o. je preduzeće koje pruža usluge računovodstva, finansijskog i poreznog konsaltinga srednjim i velikim firmama iz različitih djelatnosti (trgovina, proizvodnja, usluge…)

Sa timom obučenih ljudi koji će svojim znanjem i vještinama odgovoriti zahtjevima klijenta, shvatiti njegove ciljeve i pomoći u ostvarenju istih, Peti element doprinosi poslovnom uspjehu preduzeća.

Naš poslovni izazov je steći i zadržati povjerenje klijenata pružajući kvalitetnu uslugu koja će biti adekvatna u zavisnosti da li je firma tek osnovana ili je dostigla određen stepen razvoja u finansijsko-računovodstvenoj oblasti.

Klijenti

FK Željezničar

Usluge

Porezni konsalting primjena poreznih propisa, procjena poreznih obaveza i plan plaćanja istih.

Finansijske analize (profitabilnost, likvidnost, efektivnost i efikasnost). Savjetovanje klijenata u smislu poboljšanja finansijskih performansi poslovanja.

Podrška nerezidentnim preduzećima u procesu imenovanja poreznog opunomoćitelja.

Pružanje računovodstvenih usluga, obrada dokumentacije i obračun poreza.

Izvještavanje o finansijskom stanju i uspiješnosti poslovanja: mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili manjim vremenskim intervalima u skladu sa internim politikama i potrebama klijenata.

Administrativna podrška: prijem, skeniranje i slanje pošte na dogovorene adrese, elektronsko bankarstvo, on-line podrška i sl.

Podrška klijentima se ogleda u slijedećim uslugama:

  • vođenje KIF-KUF
  • obračun plata, ugovora o djelu i sl.
  • obračun poreza
  • evidentiranje stalnih sredstava i obračun amortizacije
  • vođenje zaliha
  • izrada godišnjih i polugodišnjih obračuna , GIP, MIP i drugih obaveznih izvještaja

Case Study

M&K COMPANY DOO DOMALJEVAC

M&K Company doo Domaljevac je kompanija koja se uspješno bavi proizvodnjom i trgovinom namještaja. Naši su klijenti od 2008. godine kada su nam se obratili sa zahtjevom da se organizuje računovodstvo kako bi bili u mogućnosti donositi poslovne odluke na bazi ažurnih računovodstvenih informacija.

Identifikacija problema: izostanak osobe odgovorne za računovodstveni odjel, neiskorištenost potencijala računovodstvenog softvera i nedostatak znanja u tumačenju osnovnih podataka iz bruto bilansa.

Predloženo rješenje: izbor kompetentne osobe za rad u računovodstvenom odjelu, upoznavanje sa mogućnostima računovodstvenog softvera i obuka za tumačenje pozicija iz bruto bilansa.
Rezultat: organizovan računovodstveni odjel, ušteda organizacijskog vremena, pravovremene i relevantne informacije za donošenje poslovnih odluka, bolji poslovni rezultat

GEMMA BH DOO SARAJEVO

Gemma BH doo Sarajevo je kompanija koja se bavi trgovinom na veliko bijelom tehnikom za ugostiteljstvo i domaćinstva. Korisnik naših usluga je od trenutka osnivanja (2010. godine).

Zahtjev klijenta: organizovanje cjelokupnog procesa obrade dokumentacije, izbor i obuka odgovarajuće osobe za taj proces kako bi preliminarni izvještaji o poslovanju mogli biti završeni do 5-og u mjesecu.

Odgovor na zahtjev: naš tim je učestvovao u izboru kompetentne osobe, izvršio obuku za rad u računovodstvenom programu i uputio je u način obrade dokumenata kako bi se isti na vrijeme mogli knjižiti i slati u matičnu kompaniju za dalju analizu.

Rezultat: ispunjeni zahtjevi u pogledu internog i eksternog izvještavanja i zadovoljan klijent

MONTER STROJARSKE MONTAŽE BH

Monter strojarske montaže BH doo Sarajevo je porezni zastupnik kompanije Monter strojarske montaže HR Zagreb. Osnovana je u BiH kako bi omogućila matičnoj kompaniji, uspješno izvršenje velikog projekta finansiranog od strane Evropske banke za obnovu i razvoj.

Zahtjev klijenta: računovodstvene i administrativne usluge za Monter BH, obrada dokumentacije i obračun poreza za poreznog opunomoćenika, obrada privremenog uvoza opreme i sl.

Rizik za klijenta: problem je bio u nedovoljno definisanim zakonskim procedurama prilikom poreznog zastupanja, privremenom uvozu-izvozu opreme i materijala i sl.

Odgovor na zahtjev: naš tim im je pružio podršku kroz istraživanje i upite upućene nadležnim institucijama kako bi se došlo do jasnih tumačenja propisa i njihove adekvatne primjene
Rezultat: uspješno završen projekat uz minimalan gubitak u administrativno-računovodstvenom smislu

Finansijski kalendar

Obaveza Kada

PDV

Podnošenje PDV prijave (Obrazac P PDV) do 10-og u mjesecu
Uplata obaveze po PDV prijavi do 10-og u mjesecu

POREZ NA DOBIT

Uplata poreza na dobit po poreznom bilansu do 30.03.
Mjesečne akontacije poreza na dobit do kraja mjeseca za prethodni mjesec

POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

Svi poslodavci, uplata poreza i doprinosa za zaposlenike (Obrazac 2001) istovremeno sa isplatom plaće
Samostalni poduzetnici, za svoje doprinose (Obrazac 2002) do 10-og u mjesecu
Izvještaj MIP-1023 do 15-og u mjesecu za plate isplaćene u prethodnom mjesecu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

Predaja polugodišnjeg obračuna do 31.07.
Predaja godišnjeg obračuna do 28.02.
Prijava poreza na dobit i akontacije poreza na dobit (Obrazac PR-PD, PB-DOB, IZ-DOB, GU-DOB) do 30.03.
Konsolidovani finansijski izvještaj do 30.04.
Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR -1053) do 31.03.
Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) do 31.03.
Izvještaj GIP-1022 do 28.02.